Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Boken kommer

Med Boken kommer kan du få bøker og anna materiale levert på døra.

Bøker og lydbøker stikker opp av bærenett - Klikk for stort bilete

  Er du glad i å lese, men kjem deg ikkje til biblioteket sjølv? Eller kjenner du nokon som hadde sett pris på litt selskap av litteraturen?

I samarbeid med frivillige bokbringarar plukkar vi fram bøker som blir levert på døra til dei som ønskjer det.  Vi har utlevering ein gong i månaden, og ein kan låne kva ein vil.

Gi beskjed til ditt bibliotek om kva du ønskjer å låne - tematikk, sjanger eller spesifikke titlar, så plukkar vi dei fram og leverer til deg!  

Til informasjon har både bokbringarar og biblioteket teieplikt.  

Tilbodet er gratis.

Boken kommer-tilbodet finn du ved desse biblioteka:

  • Ålesund bibliotek
  • Moa bibliotek
  • Sjøholt bibliotek
  • Skodje bibliotek