Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Om nettstaden og personvern

Her finn du informasjon om kva opplysningar som blir samla inn via nettsida og datasystema våre, korleis dei blir brukte, og kva rettar du har til innsyn, sletting og klaging.

Sjå Ålesund kommunes personvernerklæring.