Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Skodje bibliotek held stengt tysdag 01. februar på grunn av sjukdom.

Om nettstaden og personvern

Her finn du informasjon om kva opplysningar som blir samla inn via nettsida og datasystema våre, korleis dei blir brukte, og kva rettar du har til innsyn, sletting og klaging.