Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Endringar i opningstider veke 21

Vatne bibliotek er stengt måndag 23. mai.

Skodje bibliotek har ikkje bemanna opningstid måndag 23. mai. Biblioteket er meirope kl. 13-22. 

Sjøholt bibliotek har ikkje bemanna opningstid onsdag 25. mai. Biblioteket er meirope kl. 09-22.

Ålesund bibliotek stenger kl. 18.00 onsdag 25. mai. 

Elles er alle biblioteka stengte på Kristi himmelfartsdag torsdag 26. mai.

Aktuelt

Sjekk ut Ålesund frøbibliotek!
Rundt om i biblioteka våre finn du samlingar med frø som du kan ta med deg heim for å så. Sjå kva som spirer fram og forsøk å hauste nye frø når sesongen er over.

Frøbiblioteket