Ålesundsbiblioteka Malportal

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Aktuelt

Leikebyttedag på Ålesund bibliotek

Laurdag 25. mars inviterer vi alle barn til leikebyttedag på Ålesund bibliotek.  

«Møter» av fotograf Jan Roald

I mars er det fotograf Jan Roald som skal ha utstilling på kunstveggen til biblioteket.   Utstillinga er ein portrettserie med bilete han kallar «Møter».      

Digital Dreams – Algorithmic explorations

I februar er det ny kunstutstilling på galleriet ved Ålesund bibliotek. Denne gongen er det Manuela Hofer som viser fram sine bilete, som er laga ved hjelp av kunstig intelligens. 

Forteljingar om flukt i Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka har denne veka invitert elevar frå vidaregåande skular i Ålesund kommune til ein litterær samtale med forfattarane Sunniva Relling Berg og Golstan Kareemi.  Over 90 elevar fekk høyre arrangementet på biblioteka i sentrum, på Moa og i Brattvåg.

Endeleg litteraturfestival i Ålesund

Bli med på ei feiring av bøker og forfattarar i tre dagar til ende! Her vil du møte fleire av landets mest kjende forfattarar, saman med ei rekkje andre lokale og nasjonale røyster. Alle arrangementa er gratis for publikum.

Frivillig på litteraturfestivalen?

Ålesund litteraturfestival skal arrangerast i slutten av januar. Vil du vere med å bidra som frivillig?

Oppgradering av barneavdelinga ved Ålesund bibliotek

I nokre veker framover skal barneavdelinga ved biblioteket i sentrum oppgraderast. I samband med dette må vi halde dette området avstengt. Vi har likevel ei lita, mellombels barneavdeling som kan nyttast.

Opningstider i jula

Sjå kva tid biblioteka stenger før jul, kva for bibliotek som held ope i romjula, og kva tid dei opnar igjen på nyåret.    

Ope møte om Moa bibliotek som møteplass

Moa bibliotek inviterer til ope møte for å snakke om korleis ein kan utvikle biblioteket som møteplass. Dei vil gjerne ha med lag og foreiningar som kan tenkje seg eit samarbeid med biblioteket.

Kunstnarsamtale om Longva kunstnarresidens

Velkomen til ein kunstnarsamtale mellom kunstnar Terese Longva og biblioteksjef Nesteren Hasani tysdag 29. november på Ålesund bibliotek.  Samtalen vil omhandle utviklinga av Longva kunstnarresidens på Skuløy, og utstillinga Tidshorisontar som er stilt ut i biblioteket denne månaden.