Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Verdas bokdag

Tysdag 23. april markerast Verdas bokdag. Denne dagen heidrar vi bøker og forfattarar, og oppmuntrar til leseglede og leselyst. 

Verdas bokdag heiter eigentleg Verdas bok- og opphavsrettsdag, og det er UNESCO, FN sin organisasjon for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon som står bak dagen. 

Datoen er ikkje tilfeldig. I bokverda er dette ein dato som veg tungt i historia. 23. april 1616 døydde nemleg tre store forfattarar - ruvande i litteraturhistoria og fedrane til den moderne litteraturen: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. I 1995 vedtok UNESCO at Verdas bok- og opphavsrettsdag skal markerast på denne symbolske datoen. Over hundre land feirar Verdas bokdag i dag.   

Verdas bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive med lesing. Dagen har også til føremål å oppmuntre til og støtte utgiving av bøker, og sikre forfattarane sin opphavsrett. Bøker er ei bru mellom fortid og framtid, mellom generasjonar og kulturar.  Dei er også ein grunnleggjande del av den sosiale og kulturelle utviklinga til menneskeslekta.

Ta deg ein tur til biblioteket, finn deg ei bok eller fem, og bli med å markere bokdagen du også!

Foto i svart-kvitt som viser ein bibliotekar og ein lånar ved skranken, og med bokhyller og fleire folk i bakgrunnen. - Klikk for stort bileteDag Hammarskjöld Library ved FNs hovudkvarter i New York. UN Photo