Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Nettbibliotek frå Nasjonalbiblioteket

Utforsk Nasjonalbiblioteket sine digitale bøker.

Nasjonalbiblioteket har ei stor samling med over ein halv million digitale bøker. Nokre av bøkene ligg opent tilgjengeleg, medan andre kun er tilgjengeleg for forskning- og dokumentasjonsformål.

Biblioteket kan hjelpe deg med å skaffe tilgang. For å få dette må du søke og logge inn med MinID eller FEIDE og opphalde deg i biblioteket sine lokaler medan du les boka. 

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek