Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Gratis utlån av lydbøker og punktbøker.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB ) er biblioteket for barn, ungdom, vaksne og studentar som strever med å lese. Alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlege bøker grunna funksjonnedsetting eller sjukdom kan melde seg inn.

NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Biblioteket har bøker for både barn og vaksen og omfatter både studielitteratur, skjønnlitteratur og prosa. 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek