Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Bokkasser og klassesett

Skuleklassar kan låne bokkasser, temasekkar eller klassesett.

kasser med barnebøker  - Klikk for stort bileteBokkasser

Biblioteket har eit fast tilbod om utlån av ”bokkasser” til bruk i undervisninga. Utvalet omfattar først og fremst skjønnlitteratur, men også noko faglitteratur dersom det er ønskeleg.

Antal bøker i bokkassene kan variere etter ønske og tal på elevar i klassen.

Lånetida på bokkasser er 90 dagar.

Lærarar får sitt eige lånekort til bruk i skulen. Dette kortet kan ikkje nyttast til private lån. Den enkelte lærar er ansvarleg for bøkene som blir lånte til bruk i klassen. Tapte bøker må erstattast av skulen.

Klassesett/gruppesett

Biblioteket har til utlån eit utval av skjønnlitteratur i klassesett (25-30 eks.) og gruppesett (6-10 eks.). Utvalet omfattar titlar på bokmål, nynorsk og nokre på engelsk.

Klassesetta kan lånast av grunnskular og vidaregåande skular i Møre og Romsdal.

Søk i biblioteket etter klassesett og/eller gruppesett. Lånetida er 2 månader.

Temasekkar

Hos biblioteket kan du også låne sekkar med ulike tema tilpassa barn i barnehage- og småskulealder. Lånetid på temasekkar er 90 dagar.

Temasekkar med faktabøker, skjønnlitteratur, film og aktiviteter knytt til tema:

  • Steinalderen
  • Småkryp
  • Samer

Temasekkar med bøker, figurar og aktivitetar knytt til historia:

  • Bukkene Bruse på badeland
  • Flekkmonsteret bygger harefeller
  • Geitekillingen som kunne telle til ti
  • Jeg er sterkest
  • Mamma Mø leser