Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Praktisk hjelp

Hos oss kan du få hjelp til å løyse praktiske problem.

Utskrift, kopiering og scanning

Vi kan hjelpe deg med å skrive ut eller skanne dokumenter, kopiere og å sende faks.

PC og trådlaust nett

Du kan bruke vårt trådlause nettverk gratis når du er på biblioteket. Du kan også bruke PC gratis i to timar.

Lesesal og arbeidsrom

Biblioteka kan vere ein stad for å sitte og jobbe eller lese, anten du les til eksamen, jobbar med ei oppgåve eller driv med andre ting som krever arbeidsro og arbeidsrom.