Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Aktivitetar i vinterferien

Ålesundsbiblioteka har aktivitetar for barn og unge kvar dag i vinterferien. Fisketur, eventyrfotografering og teiknekonkurranse er noko av det ein kan vere med på.

Ingvild Haram

Ålesundsbiblioteka samarbeider med Redd Barna og Kirkens Bymisjon om å arrangere aktivitetar på biblioteka rundt om i kommunen i vinterferien. Her blir det noko for barn i både barnehage- og skulealder. Det vil vere forskjellige typer aktivitetar ved dei ulike biblioteka. Du kan sjå i arrangementskalenderen kva som skal skje dag for dag. 

Arrangementskalender

I heile vinterfeiren vil ein dessutan kunne delta i teiknekonkurransen “Korleis ser DI bok ut?”. Bidraget til konkurransen kan leverast i skranken på biblioteka, eller sendast per epost til det lokale biblioteket. 

Animasjon i fargar av ei bok med tittelen "Mitt liv som dinosaur", og med bilete av ein dinosaur på. - Klikk for stort bileteBli med i teiknekonkurransen "Korleis ser DI bok ut?". Meir informasjon om korleis du deltek i konkurransen får du ved biblioteka.