Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Nedetid for biblioteksystemet onsdag 10. april

På grunn av eit planlagt driftsavbrot onsdags kveld, stenger dei meiropne biblioteka tidlegare. Det vil heller ikkje vere høve til å bruke Bibliofil-appen eller logge seg inn på Mi side. 

Blå plakat med kvit skrift, med teksten "Vi beklager teknisk feil" - Klikk for stort bilete


Onsdag 10. april kl. 20.15 vert det eit driftsavbrot for biblioteksystemet vårt, Bibliofil. Årsaka til dette driftsavbrot er årleg teknisk service og oppgraderingar. Dette inneber at Bibliofil ikkje vil vere tilgjengeleg for lånarane i ein periode på onsdags kvelden. Ein vil ikkje kunne logge seg på Mi side eller bruke Bibliofil-appen. Det er imidlertid ikkje så lenge dette vil vare, mest truleg eit par timar. 

Det innber også at dei meiropne biblioteka stenger kl. 20.00 denne kvelden. Det vil ikkje vere mogleg å låse seg inn på Moa bibliotek sjølv om ein har tilgang til meirope. Heller ikkje utlånsautomatane vil verke i denne perioden.