Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Vatne bibliotek held stengt laurdag 21.05. på grunn av sjukdom. 

MøreRom

MøreRom er ein database der du kan finne artiklar om personar og emner knytt til Møre og Romsdal, og som har vore publiserte i sogelaga sine årsskrift eller i lokale aviser.

Søkesiden til artikkeldatabasen MøreRom - Klikk for stort bileteSlik ser søkesida til artikkeldatabasen MøreRom ut.  

Det er mange historielag og sogelag i fylket. Desse gjev ut årsskrifta sine kvart år, som innheld mangt om mykje frå sogelaget sitt område.
Mange av årsskrifta er analyserte og søkbare i ein eigen base kalt MøreRom. Nokre artiklar er tilgjengelege i fulltekst, andre må tingast frå biblioteket. Du får då ein kopi av artikkelen tilsendt.   
Basen er under utvikling.

Her kan du søke og tinge artiklar i MøreRom:

MøreRom