Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Arrangement og formidling

Ålesundsbiblioteka har ei lang rekkje med både faste og einskilde arrangement du kan vere med på. Vi driv også aktiv formidling av litteratur og anna, og legg til rette for at folk kan møtast.

Boken kommer

Med Boken kommer kan du få bøker og anna materiale levert på døra.

Eventyrstund/Bokkino

Ta med barna på eventyrstund eller bokkino!

Kunstvegg

På Ålesund bibliotek har vi foto- og kunstutstillingar som vi skiftar ut månadleg.

Leseombod

Som leseombod kan du glede andre med høgtlesing.

Litterært pusterom

Få ei litterær oppleving med litterært pusterom.

Lokaler

Biblioteka sine lokaler kan lånast av grupper, organisasjonar og foreiningar.

Samarbeid med oss

Ta kontakt med biblioteka om du ønskjer å samarbeide med oss!

Skaporama

Skaparverkstad for barn og unge.

Skreddarsydd

Få eit opplegg som er skreddarsydd for deg.

Skular og barnehagar

Ta med klassa eller gruppa di til biblioteket, eller få ein bibliotekar på besøk.

Språkkafé

Språkkafé på biblioteket er sosialt og lærerikt.

Strikkekafe

For deg som likar å strikke og vere sosial samstundes.

Særemne

Få hjelp med å finne litteratur til særemnet ditt.