Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Aktuelt

Frivillig på litteraturfestivalen?

Ålesund litteraturfestival skal arrangerast i slutten av januar. Vil du vere med å bidra som frivillig?

Oppgradering av barneavdelinga ved Ålesund bibliotek

I nokre veker framover skal barneavdelinga ved biblioteket i sentrum oppgraderast. I samband med dette må vi halde dette området avstengt. Vi har likevel ei lita, mellombels barneavdeling som kan nyttast.

Ope møte om Moa bibliotek som møteplass

Moa bibliotek inviterer til ope møte for å snakke om korleis ein kan utvikle biblioteket som møteplass. Dei vil gjerne ha med lag og foreiningar som kan tenkje seg eit samarbeid med biblioteket.

Kunstnarsamtale om Longva kunstnarresidens

Velkomen til ein kunstnarsamtale mellom kunstnar Terese Longva og biblioteksjef Nesteren Hasani tysdag 29. november på Ålesund bibliotek.  Samtalen vil omhandle utviklinga av Longva kunstnarresidens på Skuløy, og utstillinga Tidshorisontar som er stilt ut i biblioteket denne månaden.

Utstilling med Longva kunstnarresidens

Fram til midten av desember kan du sjå utstillinga Tidshorisontar på kunstveggen ved Ålesund bibliotek. Det er Longva kunstnarresidens som står bak utstillinga. Den har utgangspunkt i eit større  arrangement som fann stad på Nordøyane i august i år. 

Ålesundsbiblioteka og plasten i havet

Ålesundsbiblioteka set fokus på miljøet i havet gjennom arrangement med Ina Giske. Ho kjem til biblioteka med eventyrstund om "Sjøhesten Hippo og plasten i havet". 

Shot Spring 2022

Den ukrainske kunstnaren Antonia Høybakk har utstilling på kunstveggen til Ålesund bibliotek i oktober.    

Oppussing ved Ålesund bibliotek

Dei neste vekene blir toaletta ved Ålesund bibliotek renoverte. Dette er første del av ei større oppgradering av biblioteket. Arbeidet er etterlengta av både lånarar og tilsette, men vil også innebere endringar i opningstidene i periodar.

240222

  Rune Kleiven stiller ut bilete på fotogalleriet til Ålesund bibliotek i september. Utstillinga "240222" er sett saman med situasjonen i Ukraina som bakteppe. 

Frivillighetens år

Ålesundsbiblioteka markerer frivilligheitsåret 2022 med utstilling ved biblioteket i Ålesund sentrum.