Ålesundsbiblioteka Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka
Ålesundsbiblioteka

Aktuelt

Grøn ordførarkandidat med grønt manifest på baklomma

Svein Hammer har skrive ein trilogi om grøn politikk og grøn samfunnsutvikling. Samstundes har han kasta seg inn i lokalpolitikken i heimkommunen Hemnes. Måndag 5. juni kjem han til Ålesund bibliotek for å bli bokbada og snakke om sitt grøne manifest.

Nyopning for Skodje bibliotek

Torsdag 4. mai blir det opningsfest på Skodje bibliotek. Biblioteket har blitt pussa opp og fornya, og inviterer no alle inn for å sjå korleis det har blitt.

Ålesund bibliotek stengt i perioden 8. mai - 21. mai

På grunn av ombygging blir Ålesund bibliotek stengt i to veker i mai. Du kan likevel levere bøkene dine i innleveringskassa utanfor biblioteket. Bestilte bøker blir lånt ut til deg og sett på ei hentehylle i same gangen. 

Barnas frøbibliotek

Ålesundsbiblioteka har sett i gong eit opplegg vi har kalla "Barnas frøbibliotek", retta mot barnehagar i kommunen. Gjennom dette opplegget vil vi setje fokus på berekraft. Målsetjinga er lære barnehagebarna og andre om viktigheita av eit berekraftig samfunn og kva vi kan gjere for å bidra til dette. 

Klesbytedag i Brattvåg

Laurdag 22. april kjem den store klesbytedagen til Brattvåg bibliotek!

Leikebyttedag på Ålesund bibliotek

Laurdag 25. mars inviterer vi alle barn til leikebyttedag på Ålesund bibliotek.  

«Møter» av fotograf Jan Roald

I mars er det fotograf Jan Roald som skal ha utstilling på kunstveggen til biblioteket.   Utstillinga er ein portrettserie med bilete han kallar «Møter».      

Digital Dreams – Algorithmic explorations

I februar er det ny kunstutstilling på galleriet ved Ålesund bibliotek. Denne gongen er det Manuela Hofer som viser fram sine bilete, som er laga ved hjelp av kunstig intelligens.  

Forteljingar om flukt i Ålesundsbiblioteka

Ålesundsbiblioteka har denne veka invitert elevar frå vidaregåande skular i Ålesund kommune til ein litterær samtale med forfattarane Sunniva Relling Berg og Golstan Kareemi.  Over 90 elevar fekk høyre arrangementet på biblioteka i sentrum, på Moa og i Brattvåg.

Endeleg litteraturfestival i Ålesund

Bli med på ei feiring av bøker og forfattarar i tre dagar til ende! Her vil du møte fleire av landets mest kjende forfattarar, saman med ei rekkje andre lokale og nasjonale røyster. Alle arrangementa er gratis for publikum.